Phải mất gần hai tháng tôi mới setup được chuyến đi chơi với em sugar baby Momo Sakura này. Bởi lẽ em ấy phải trải qua mùa thi cuối kì đại học khắc nghiệt. Chuyến đi này cũng để thưởng cho em nó làm bài tốt. Một em gái xinh đẹp dạng hot girl ở trường đang được tôi nuôi với cái giá không hề rẻ. Thế nên tôi phải tận dụng em nó hết mức có thể. Chuyến du lịch này tôi nhất định sẽ nện em nó ít nhất 5 lần một ngày.